Nezadovoljstvo načinom organizacije rada u Gerontološkom centru

Nezadovoljstvo načinom organizacije rada u Gerontološkom centru
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbeglice Kantona Sarajevo poziva da se u vreme pandemije i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja kantonalne Javne ustanove Gerontološki centar. Nezadovoljni načinom organizacije rada u Gerontološkom centru, ali vođeni ciljem zaštite interesa korisnika ustanove, te s ciljem ublažavanja negativnih posledica lošeg rukovođenja direktora i Upravnog odbora ustanove, Ministarstvo za rad, socijalnu po...
Pročitajte čitavu vest na Blic