Težak put do pravde za žene žrtve seksualnog nasilja u ratu

Težak put do pravde za žene žrtve seksualnog nasilja u ratu
Nakon iscrpljujućeg krivičnog postupka žrtve seksualnog nasilja u ratu su prinuđene da svoje pravo na reparaciju ostvare u još jednom dugotrajnom parničnom postupku, pa je to razlog zašto mnoge žrtve odustaju od daljeg postupka, istakla je Ivana Žanić izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo iz Beograda. Reparacija, odnosno novčana naknada za žrtve seksualnog nasilja u ...
Pročitajte čitavu vest na SlobodnaEvropa