PEVAČ NE­DŽAD SA­L­KO­VIĆ (79) ZA KURIR: I da­lje ra­dim sklekove, ci­ga­ru nikad ni­sam zapalio

PEVAČ NE­DŽAD SA­L­KO­VIĆ (79) ZA KURIR: I da­lje ra­dim sklekove, ci­ga­ru nikad ni­sam zapalio

U du ši mlad Pe vač po pu la ran po se v da li n ka ma pro sla vio je 60 go di na ka ri je re, a za Ku rir je ispri čao da ni ka da ni je bio boem i da i da nas u 79. go di ni vo di spo r t ski život.

...
Pročitajte čitavu vest na Kurir
Povezane vesti
Najnovije Vesti