ŽENA S KOJOM PEVAČ IMA ĆERKU OPTUŽUJE: Ke­ba je zločinac, Severinin Ale­k­san­dar mu je bi­tan samo zbog para

ŽENA S KOJOM PEVAČ IMA ĆERKU OPTUŽUJE: Ke­ba je zločinac, Severinin Ale­k­san­dar mu je bi­tan samo zbog para

Ko m ple t na po ro di ca Ko jić de cu gle da sa mo shod no to me ko li ko su ma te ri jal no te ška i ko li ko ma te ri jal no mo gu da im do ne su.

...
Pročitajte čitavu vest na Kurir
Povezane vesti


Izvor: Prva