EK­SKLU­ZI­V­NO! MA­RI­NA TUCAKOVIĆ OTVO­RI­LA DU­ŠU: Pla­šim se smr­ti! ČITAJTE U KURIRU

EK­SKLU­ZI­V­NO! MA­RI­NA TUCAKOVIĆ OTVO­RI­LA DU­ŠU: 
Pla­šim se smr­ti! ČITAJTE U KURIRU

Te k sto pi sac do de ta lja ispri ča la sve o svo joj bo r bi sa opa kom bo le šću i ka ko se tre nu t no oseća .

...
Pročitajte čitavu vest na Kurir
Povezane vesti

Izvor: Lola