Pripreme kod kuće pre useljavanja u Nemačku

Pripreme kod kuće pre useljavanja u Nemačku
Nemačka vlada usvojila je Akcioni plan o migracijama. On bi trebalo da bude preokret u politici integracije stranaca. Potencijalni useljenici će se za život u Nemačkoj pripremati već u zemljama porekla.