Ivanišević: Sramotno ponašanje Komunalne policije

Ivanišević: Sramotno ponašanje Komunalne policije
Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji, Nenad Ivanišević, povodom postupanja beogradske Komunalne policije prema romskoj deci, rekao je da je porazno i sramotno saznati da i danas, u 21. veku, postoje ljudi koji vrše diskriminaciju po bilo kom osnovu.

"Još poraznije je to što su u ovom slučaju žrtve diskriminacije bila deca romske nacionalnosti. Dete, bez obzira koje je rase, vere ili socijalnog statusa, treba da ima pravo na srećno detinjstvo, a igra je sastavni deo njegovog odrastanja. Ko ste vi da mu to uskratite?", saopštio je Nenad Ivanišević, koji je i državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna p...

Pročitajte čitavu vest na RTS
Povezane vesti