Žene sve češće trpe nasilje i kada ga prijave

Žene sve češće trpe nasilje i kada ga prijave
U Srbiji, u proseku, na svakih 10 dana bude ubijena jedna žena u porodičnom nasilju. Od početka godine, stradale su njih 22. Nema države koja je iskorenila partnersko i porodično nasilje, ali je ono češće u društvima koje ga tolerišu. Srbija nastavlja projekat "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama", koji je pre 10 godina počela sa ambasadom Švedske i UNDP, a u narednom periodu U Srbiji, u proseku, na svakih 10 dana bude ubijena jedna žena u porodičnom nasilju. Od početka godine, stradale su njih 22. Nema države koja je iskorenila partnersko i porodično nasilje, ali je ono češće u društvima koje ga tolerišu. Srbija nastavlja projekat "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama", koji je pre 10 godina počela sa ambasadom Švedske i UNDP, a u narednom periodu p...
Pročitajte čitavu vest na RTS