Kasacioni sud upozorava: Nema naknade za kredit

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević kaže da bi nižestepeni sudovi trebalo da poštuju odluku ovog suda da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora o kreditu.U pitanju je slučaj u kojem je VKS po zahtevu za reviziju ukinuo pravosnažnu presude kojom je klijent bio obavezan da banci plati naknadu za obradu kredita i naložio da se ponovi postupak u skladu sa njegovim primedbama.Imajući u vidu odredbe Zakona o oblgacionim odnosima (ZOO), šta ugovor o kr...
Pročitajte čitavu vest na Mondo vesti
Povezane vesti