Odbor za etiku: Neakademsko ponašanje Malog u izradi doktorata

Odbor za etiku: Neakademsko ponašanje Malog u izradi doktorata
BEOGRAD: Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na današnjoj sednici preinačio je odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije. Kako je navedeno u saopštenju Odbora Mali je u disertaciji "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", odbranjenoj na FON-u 2013. godine, učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike. Zauzet je stav da je u delu disertacije "doslovno preuzimao tekstove odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navodenja imena tih autora"."Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan FON nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti d...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti