Javni uvid Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75

Javni uvid Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75
Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 4. Statuta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 11/19) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350), a u skladu sa članom 50. stav 1.  Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava                    Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350)   izlaže se na Javni uvid u trajanju od 30 dana,  počev od 23. aprila 2019.godine do 22. maja 2019. godine.Javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 - 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbani...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti