Vrhovni kasacioni sud protiv pojedinih amandmana na Ustav

Rešenja predložena u radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav  Srbije, u delu koji se odnosi na sudove , značajno  umanjuju postojeći nivo garancija nezavisnosti sudova i sudija na štetu zaštite prava građana   i njihovog prava na nezavisan i nepristrasan sud. Time se ozbiljno dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti, ocenjuje  Vrhovni kasacioni sud i  ističe da su pojedina  predložena rešenja  „neprihvatljiva“, a da „mnoga druga  treba popraviti i doraditi“, te da je potrebno izraditi novi radni tekst amandmana  uz uvažavanje osnovanih prigovora i predloga iznetih tokom javne rasprave.Vrhovni kasacioni sud je na Opštoj sednici ocenio kao „neprihvatljiva“  rešenja koja se odnose na  Visoki savet...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti
Više o...