Vrhovni kasacioni sud protiv pojedinih amandmana na Ustav

Rešenja predložena u radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav  Srbije, u delu koji se odnosi na sudove , značajno  umanjuju postojeći nivo garancija nezavisnosti sudova i sudija na štetu zaštite prava građana   i njihovog prava na nezavisan i nepristrasan sud. Time se ozbiljno dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti, ocenjuje  Vrhovni kasacioni sud i  ističe da su pojedina  predložena rešenja  „neprihvatljiva“, a da „mnoga druga  treba popraviti i doraditi“, te da je potrebno izraditi novi radni tekst amandmana  uz uvažavanje osnovanih prigovora i predloga iznetih tokom javne rasprave.Vrhovni kasacioni sud je na Opštoj sednici ocenio kao „neprihvatljiva“  rešenja koja se odnose na  Visoki savet...
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti
Više o...

Izvor: TopSpeed