Sa­hra­ne za četvrtak, 14. decembar

Na Grad­skom gro­blju u No­vom Sa­du četvrtak, 14. decembra će bi­ti sa­hra­nje­ni: Bor­ka Đu­ra Pe­ja­ko­vić (1944) u 10.30 sa­ti, Mi­ra Mi­lo­ša Ći­rić (1939) u 11.15, Mag­dol­na Ste­va­na Baj­go (1928) u 12, Dra­gan Živ­ka Po­po­vić (1947) u 12.45, Mi­loš Mi­la­na Šu­la­ja (1941) u 13.30 i Svet­ko Mi­le­ta Gr­bić (1923) u 14.15 sa­ti. bi­će sa­hra­njen Ne­nad Mi­lo­va­na Kov­čin (1970) u 13 sa­ti. bi­će sa­hra­njen Ra­do­mir Ob­ra­da Lu­ka­čev (1942) u 13 sa­ti....
Pročitajte čitavu vest na Dnevnik
Povezane vesti
Više o...