Srbija jedina na Zapadnom Balkanu bez potpisa na Konvenciji o kasetnoj municiji

Srbija jedina na Zapadnom Balkanu bez potpisa na Konvenciji o kasetnoj municiji
Deset godina od kada je stupila na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija (UN) o kasetnoj municiji, Srbija je ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije stavila potpis na taj dokument. U odgovorima Evropske unije (EU) i UN za Radio Slobodna Evropa (RSE) ističe se ohrabrenje za Srbiju da se priključi potpisnicima i uskladi svoju politiku sa evropskom. Sa druge strane, Vojska Srbije u borbenom ...
Pročitajte čitavu vest na SlobodnaEvropa