Međuetnički odnosi u Srbiji: Ko je s kim najprisniji i ko je od koga najviše distanciran?

Međuetnički odnosi  u Srbiji: Ko je s kim najprisniji i ko je od koga najviše distanciran?
Rezultati istraživanja o odnosima između etničkih zajednica u Srbiji pokazali su da najveći stepen etničke distance postoji prema pripadnicima romske i albanske nacionalne zajednice i da u isto vreme najmanju etničku distancu Srbi ispoljavaju prema pripadnicima slovačke i rumunske nacionalne manjine. Kako se objašnjava, cilj istraživanja koje su 30. septembra predstavile organizacije Centar za i ...
Pročitajte čitavu vest na SlobodnaEvropa


Najnovije Vesti