USAVRŠAVANJEM PODOFICIRA JAČAMO STUBOVE VOJSKE SRBIJE: U srži svake spremnosti je čovek

USAVRŠAVANJEM PODOFICIRA JAČAMO STUBOVE VOJSKE SRBIJE: U srži svake spremnosti je čovek
Vojska Srbije jača svoje operativne sposobnosti sa svešću da je u srži svake spremnosti čovek, zbog čega veliku pažnju posvećuje kontinuiranom procesu obučavanja i različitim vrstama usavršavanja svih svojih pripadnika.Kada su u pitanju podoficiri, omogućeno je da, osim školovanjem u srednjim vojnim školama, podoficiri postanu i profesionalni vojnici koji se u svojim jedinicama ističu po znanju i sposobonostima, a žele da dalje napreduju u službi. Svesna značaja podoficirskog kora i u korak sa savremenim armijama sveta, Vojska Srbije je 2010. godine u sastavu Komande za obuku formirala Centar za obuku i usavršavanje podoficira, koji je postao baza za proizvođenje kvalitetnog i obučenog kadra.Ovaj centar, koji nosi naziv Milunka Savić , po ...
Pročitajte čitavu vest na Kurir