Manje predstavki iz Srbije u Strazburu

Manje predstavki iz Srbije u Strazburu

Zbog povrede prava na pravično suđenje, Evropski sud je prošle godine „osudio” članice SE u 350 slučajeva, od čega je bilo samo 19 predmeta protiv Srbije.

U celokupnoj istoriji Evropskog suda za ljudska prava, dugoj 60 godina, doneto je oko 11.000 odluka o povredi prava na pravično suđenje. Od toga se 166 presuda odnosi na Republiku Srbiju, koja je 2004. godine ratifikovala Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prvu presudu sud u Strazburu doneo je 2006. godine, u predmetu „Matijašević protiv Srbije”.Podatak o 166 presuda protiv Srbije odnosi se samo na povredu člana šest Evropske konvencije – povredu prava na pravično suđenje, koja obuhvata i imovinske, radne i porodične sporove.–...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...