Poplave, jer se ne čiste korita reka

Poplave, jer se ne čiste korita reka
Svake godine u proleće jednak problem, velike poplave na području Srbije, BiH i Hrvatske. Pravdaju ih velikim kišama. Kiše su padale i u bivšoj Jugoslaviji, ali je daleko manje bilo ovakvih poplava.Transportna snaga vode, koja nosi zemljane čestice, zavisi od brzine vode, a brzina zavisi od uzdužnog pada korita potoka i reka. Gornji slivovi su u brdovitom području, pa je odnos materijala veliki. U donjem toku reka, na ravnijem zemljištu, pad je blaži pa se materijal nošen vodom taloži u koritu reke.  Zato reke skreću i prave meandre. Ovaj priro...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...