Srbija treba da preispita primenu Zakona o sukcesiji

Od 180 postupaka u Hrvatskoj, nijedan nije okončan vraćanjem imovine srpskim preduzećima.

Neophodno je da naši sudovi preispitaju odluke o vraćanju imovine hrvatskim firmama u Srbiji, jer su one donete direktnom primenom Sporazuma o pitanjima sukcesije. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (ESLjP) zauzeo je stav da se taj sporazum ne može primeniti direktno, nego da je neophodno da države sukcesori bivše Jugoslavije zaključe bilateralne sporazume, kojima bi uredili rešavanje imovinskih pitanja.Ako sud u Strazburu upućuje Srbiju i Hrvatsku da zaključe bilateralni ugovor, iako je status imovine precizno uređen aneksom „G” Sporazuma o suk...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...