Vrhovni savet sudstva:Neophodna radna grupa za amandmane

BEOGRAD - Visoki savet sudstva (VŠ) smatra da bi posle mišljenja Venecijanske komisije na Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa bilo neophodno da se oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana na Ustav Srbije, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravne nauke, pravosuđa i strukovnih udruženja.

Najviši sudski organ u saopštenju navodi da bi pre upućivanja konačnog teksta u Nacrta amandmana u proceduru za usvajanje u Narodnoj skupštini, trebalo da se sprovedu i stručne konsultacije. Nakon detaljne analize Nacrta amandmana, mišljenja Venecijanske komisije i evropskih sudijskih organizacija o njemu, VS S je doneo preporuke, kako navodi, u cilju obezbeđivanja veće zaštite sudske nezavisnosti, dosledne primena principa podele vlasti, uz...
Pročitajte čitavu vest na RTV
Povezane vesti