Rekvijem za Čuburu

Vest o za­tva­ra­nju i ru­še­nju „Ču­bur­ske li­pe” za­te­kla me je u Žar­ko­vu, gde već če­tvrt ve­ka sa­njam da se jed­no­ga da­na vra­tim ne­ka­da­šnjoj ras­pe­va­noj pe­ri­fe­ri­ji či­jim su se­no­vi­tim uli­či­ca­ma i ve­se­lim ka­fa­na­ma pro­mi­ca­le uspo­me­ne.Ma­štao sam da se po­no­vo skra­sim na Ču­bu­ri mo­je mla­do­sti.Br­ži su, ne­ću sti­ći da do­sa­njam.Ali za­to mo­gu da im ot­pi­šem! OPŠIRNIJE U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: Poznati