Iz Koštunića na sve četiri strane Srbije

Udruženje „Centar svetske muzike”, koje se bavi proučavanjem igra i pesama Balkana, jednom ili dva puta godišnje dovodi goste iz sveta, zaljubljenike u folklor.

Go­spo­din Ma­sa­ru Na­go­ja iz ja­pan­skog gra­da Na­ga­no pr­vi put je do­šao ova­mo i odu­še­vio se onim što je za­te­kao. Uta­bo­rio se u Ko­štu­ni­ći­ma, pa oda­tle gde stig­ne, kud ga no­ge i nje­go­vo ve­se­lo dru­štvo od­ve­du.Ina­če, on je do pen­zi­je bio ča­stan, a sled­stve­no to­me i ve­o­ma po­što­van ban­kar, a kod nas se pre­met­nuo u do­bro­du­šnog či­ču za­lju­blje­nog u mu­zi­ku, obi­ča­je i dru­že­nje ko­je uz njih ide, i u no­ve pri­ja­te­lje ko­je je upra­vo ste­kao. OPŠIRNIJE U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU...
Pročitajte čitavu vest na Politika.rs
Povezane vesti
Više o...

Izvor: SMedia