GRENEL POTVRDIO: Tramp dolazi u Srbiju, traži se datum, Vučić je težak pregovarač, bori se za srpski narod

GRENEL POTVRDIO: Tramp dolazi u Srbiju, traži se datum, Vučić je težak pregovarač, bori se za srpski narod

Ame ri č ki pred sed nik mo gao bi usko ro da po se ti na šu dr ža vu, na ja vio je nje gov spe ci jal ni iza sla nik za ko so v sko pi ta nje. To bi bio isto ri j ski do ga đaj, jer je Dži mi Kar ter 1980. go di ne bio po sled nji li der SAD ko ji je bio ovde.

Američki predsednik Donald Tramp namerava da poseti Srbiju i već se uveliko planira termin njegovog dolaska u Beograd, najavio je njegov specijalni izaslanik za kosovsko pitanje Ričard Grenel. Dolazak Trampa u Srbiju bio bi inače istorijski događaj, jer je Džimi Karter 1980. bio poslednji američki predsednik koji je došao u Beograd.Spremaju se projekti- Sada moramo da radimo na pronalaženju datuma koji bi odgovarao i Beloj kući i Savetu za nacionalnu bezbednost, koji bi takođe bili uključeni u organizaciju posete - kaže Grenel za Srpski radio Čikago.Ugostiće kolegu Aleksandar Vučićfoto Tanjug PrintscreenOn je priznao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio veoma težak pregovarač u Beloj kući, gde je početkom meseca potpisan sporazum o...
Pročitajte čitavu vest na Kurir