Stvar

Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Zrenjanin: Udruženje građana „Naš grad naša stvar“ postalo „Građanski preokret“
Udruženje građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina usvojilo je izmene statuta i izabralo nove članove svojih organa, a ubuduće će delovati pod nazivom "...
Pokrenuta je inicijativa da glumica Mirjana Karanović dobije titulu Počasnog građanina Sarajeva. Članak Karanović: Podržaću sve što je pozitivno, ali se bojim da je ovde...
Pokrenuta je inicijativa da glumica Mirjana Karanović dobije titulu Počasnog građanina Sarajeva. Članak Karanović: Podržaću sve što je pozitivno, ali se bojim da je ovde...
Pokrenuta je inicijativa da glumica Mirjana Karanović dobije titulu Počasnog građanina Sarajeva. Članak Karanović: Podržaću sve što je pozitivno, ali se bojim da je ovde...