Satelitima

Poverljivi podaci o ruskim satelitima dostupni na internetu
Poverljivi podaci o ruskim kosmičkim letelicama koji do sada nisu bili saopštavani javnosti, dostupni su na internetu i njima se može slobodno pristupiti t:'',// ...
Procurili tajni podaci o ruskim satelitima
Podaci o ruskim kosmičkim letelicama, o čijem pravljenju i lansiranju do sada ništa nije saopštavano javnosti, izloženi su na internetu i može im se pristupiti....
Petroflota Teherana isključila transpondere. – Vašington „razočaran” reakcijom EU. – Erdogan: Turska neće poštovati američke sankcije. – I Japan bi da posluje s Iranom mimo...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
NOVI SAD: Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije a dobila je slobodu pristupa informacijama „sentinel” satelita, tako da sada roboti „Lala” i...
„OVO je velik dan za znanost u NASA-i. Naš prvi cilj je unaprijediti život na Zemlji. Mi također želimo provesti istraživanja u dubokom svemiru kako...