Rekonstrukciju | NajVesti.com

Rekonstrukciju

Tvr­đa­va „Fe­ti­slam” če­ka re­kon­struk­ci­ju
Za pr­vih šest me­se­ci ove go­di­ne, Kla­do­vo je po­se­ti­li osam od­sto tu­ri­sta vi­še u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. Ka­pa­ci­te­ti dva re­pre­zen­ta­tiv­na ho­te­la i u pri­vat­nom...
Još milion eura za rekonstrukciju pruge
Finansijski sporazum između Vlade i Evropske unije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru iz 2014. godinu, biće dopunjen stavkom na osnovu koje će se...
Odbijena ponuda Delte za rekonstrukciju Centra Sava
Komisija za sprovođenje postupka za izbor partnera za rekonstrukciju i upravljanje objektima JP Centar "Sava" donela je odluku da se ponuda kompanije "Delta holding" odbije...
Odbijena ponuda Delte za rekonstrukciju Centra Sava
Komisija za sprovođenje postupka za izbor partnera za rekonstrukciju i upravljanje objektima JP Centar "Sava" donela je odluku da se ponuda kompanije "Delta holding" odbije...
Za rekonstrukciju škole u N. Banovcima 158 miliona dinara
NOVI BANOVCI - Nakon što su Novobanovčani dobili uređen centar, u ovoj godini predviđena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole „Nikola Tesla" za...
Memorandum sa kineskom kompanijom za rekonstrukciju pruge Beograd–Niš
Zorana Mihajlović je u Sofiji potpisala Memorandum o saradnji na projektu rekonstrukcije pruge Beograd–Niš sa kineskom kompanijom "Čajna roud end bridž korporejšn" (China Road and...
Uskoro ugovori za rekonstrukciju tri klinička centra
U narednim danima biće sklopljeni ugovori za rekonstrukciju kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ilustracija: Thinkstock ...
Narednih dana ugovori za rekonstrukciju tri klinička centra
SUBOTICA - U narednih nekoliko dana biće sklopljeni ugovori za rekonstrukciju kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor...
Narednih dana ugovori za rekonstrukciju tri klinička centra
SUBOTICA - U narednih nekoliko dana biće sklopljeni ugovori za rekonstrukciju kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor...
Kosovo odlaže rekonstrukciju Vlade
Beograd -- Vlada Srbije odustala od plana rekonstrukcije zbog fokusiranja državnog vrha na rešavanje pitanja Kosova i Metohije, piše "Blic". Tanjug/ Vlada Republike Srbije/ SLOBODAN...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SLEDEĆA