Rasprava

Laburisti podeljeni: Za ili protiv Begzita - rasprava na stranačkoj konferenciji
Britanska glavna opoziciona Laburistička stranka otvara svoju godišnju konferenciju koju prate duboke podele unutar stranke oko Bregzita. Ilustracija: Depositphotos/ Segal ...
Skupština Srbije: Rasprava o ugovorima sa EIB
BEOGRAD:  Narodni poslanici nastavili su danas 18. vanredno zasedanje načelnom raspravom na drugu tačku dnevnog reda - Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o...
Poslanici nastavili sa radom, rasprava o ugovorima sa EIB
Beograd -- Narodni poslanici nastavili su danas 18. vanredno zasedanje. Zasedanje je počelo načelnom raspravom na drugu tačku dnevnog reda - Predlog autentičnog tumačenja odredbe...
Poslanici nastavili rad, rasprava o patentima
Narodni poslanici nastavili su rad raspravom o amandmanima na izmene Zakona o patentima. Potom će raspravljati po pojedinostima na predložene izmene Zakona o autorskim i...
Poslanici nastavili rad, rasprava o patentima
Narodni poslanici nastavili su rad raspravom o amandmanima na izmene Zakona o patentima. Potom će raspravljati po pojedinostima na predložene izmene Zakona o autorskim i...
Završena rasprava o amandmanima na dualne studije, sutra nastavak zasedanja
Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na Predlog zakona o dualnom modelu studija kao i na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih...
Završena rasprava o amandmanima na dualne studije
Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na Predlog zakona o dualnom modelu studija kao i na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih...
Završena načelna rasprava o dualnom modelu studija
Narodni poslanici završili su zajedničku načelnu raspravu na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Foto: EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC ...
Završena načelna rasprava o zakonu o dualnom modelu studija
Narodni poslanici završili su zajedničku načelnu raspravu na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju i Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju...
Završena načelna rasprava o zakonu o dualnom modelu studija
BEOGRAD - Narodni poslanici završili su danas zajedničku načelnu raspravu na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju i Predlog zakona o regulisanim...

Izvor: SETimes