Prebegao

General iz Venecule prebegao u Kolumbiju
Venecuelanski general Karlos Rotondaro, koji je pod sankcijama SAD, pobegao je u Kolumbiju zbog povećanog pritiska na režim predsednika Nikolasa Madura, saopštila su Rojtersu dva...
Visoki general iz Venecule prebegao u Kolumbiju
Venecuelanski general Karlos Rotondaro, koji je pod sankcijama SAD, pobegao je u Kolumbiju zbog povećanog pritiska na režim predsednika Nikolasa Madura, rekla su "Rojtersu" dva...
Visoki general iz Venecule prebegao u Kolumbiju
Venecuelanski general Karlos Rotondaro, koji je pod sankcijama SAD, pobegao je u Kolumbiju zbog povećanog pritiska na režim predsednika Nikolasa Madura, rekla su "Rojtersu" dva...
Visoki general iz Venecuele prebegao u Kolumbiju
KARAKAS - Venecuelanski general Karlos Rotondaro, koji je pod sankcijama SAD, pobegao je u Kolumbiju zbog povećanog pritiska na režim predsednika Nikolasa Madura, saopštila su...
Nedelju dana pre početka tradicionalne "Nušićijade" u Ivanjici, u subotu uveče u beogradskom Dorćol placu održana je "Nušićijada u malom", koju organizuju članovi Udruženja za...
Nedelju dana pre početka tradicionalne "Nušićijade" u Ivanjici, u subotu uveče u beogradskom Dorćol placu održana je "Nušićijada u malom", koju organizuju članovi Udruženja za...
Pe­tar Kun­tić od­re­kao se svih po­li­tič­kih funk­ci­ja i s po­ro­di­com ot­po­čeo po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju na svom ga­zdin­stvu. Su­bo­ti­ca – Pre tri go­di­ne Pe­tar Kun­tić pot­pu­no je...