Porodicno

Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Građani Kosova Novu godinu dočekuju uglavnom porodično
Građani Kosova dočekaće 2019. godinu uglavnom u porodičnom krugu, iako je i ponuda dočeka u restoranima i hotelima bogata i raznovrsna. Članak Građani Kosova Novu godinu...
Porodično nasilje veliki problem, poziv da se prijave nasilnici
Od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno je 29 žena. Na međunarodni dan nasilja koji im je posvećen počinje kampanja "Saslušajte i moju priču", koja...
Porodično nasilje veliki problem, poziv da se prijave nasilnici
Od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno je 29 žena. Na međunarodni dan nasilja koji im je posvećen počinje kampanja "Saslušajte i moju priču", koja...
Srpski sudovi nalaze olakšavajuće okolnosti za porodično nasilje
Žene su udarane drvenim naslonom od fotelje, davljene, šamarane, udarane pesnicama u glavu, kaišem po leđima, drvenom motkom i metalnom šipkom, šutirane i čupane. Nazivane...
Nasilje je, u nekom obliku, prisutno svuda oko nas, ali često toga nismo svesni. Agresija i nasilje deo su čovekove svakodnevice od postanka do danas....