Polovina

U depo preneta polovina dela iz trezora NBS
Apsurdno je, ali je nama za godinu koju ispraćamo bio odobren manji budžet nego što smo ga imali u godinama kada smo bili zatvoreni, kaže...
Polovina sveta s pet evra dnevno
Uprkos napretku u smanjenju ekstremnog siromaštva, skoro polovina svetskog stanovništva živi s manje od 5,50 dolara (4,76 evra) dnevno, s rastućim udelom siromašnih u bogatim...
Polovina sveta s pet evra dnevno
Uprkos napretku u smanjenju ekstremnog siromaštva, skoro polovina svetskog stanovništva živi s manje od 5,50 dolara (4,76 evra) dnevno, s rastućim udelom siromašnih u bogatim...
Polovina sveta s pet evra dnevno
Uprkos napretku u smanjenju ekstremnog siromaštva, skoro polovina svetskog stanovništva živi s manje od 5,50 dolara (4,76 evra) dnevno, s rastućim udelom siromašnih u bogatim...
Polovina svetske populacije živi sa manje od 5,5 dolara dnevno
VAŠINGTON – Uprkos napretku u smanjenju ekstremnog siromaštva, skoro polovina svetskog stanovništva živi sa manje od 5,5 dolara dnevno. Tendencija rasta siromašnih se nastavlja u...
Polovina građana žive sa manje od 5,50 dolara dnevno
VAŠINGTON - Uprkos napretku u smanjenju ekstremnog siromaštva, skoro polovina svetskog stanovništva živa sa manje od 5,50 dolara dnevno. Tendencija rasta siromašnih se nastavlja u...
ISTRAŽIVANjE POKAZALO: Polovina učenika u Srbiji nervozna, četvrtina ima glavobolju
Svaki drugi učenik u Srbiji navodi da oseća nervozu skoro svake nedelje ili češće, dok četvrtina njih oseća glavobolju i ima problema sa uspavljivanjem skoro...
Polovina mentalnih bolesti počinje sa 14 godina
Svake godine se 10. oktobra obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine fokus je na mladima i mentalnom zdravlju adolescenata, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Članak...
Polovina mentalnih bolesti počinje sa 14 godina
Svake godine se 10. oktobra obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine fokus je na mladima i mentalnom zdravlju adolescenata, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Članak...
Polovina mentalnih bolesti počinje sa 14 godina
Svake godine se 10. oktobra obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine fokus je na mladima i mentalnom zdravlju adolescenata, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Članak...