Nepogoda

Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.,...
"Uragan Majkl pogodio je oblast u blizini grada Meksiko Bič u saveznoj američkoj državi Floridi jačinom uragana četvrte kategorije", saopštio je Nacionalni centar za uragane....
Međunarodni skup, koga su u sklopu EU projekta"SEE URBAN", na tamošnjem Građevinskom fakultetu, oranizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije i Središnji državni ured...
Međunarodni skup, koga su u sklopu EU projekta"SEE URBAN", na tamošnjem Građevinskom fakultetu, oranizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije i Središnji državni ured...
Međunarodni skup, koga su u sklopu EU projekta"SEE URBAN", na tamošnjem Građevinskom fakultetu, oranizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije i Središnji državni ured...