Natalitet

Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Natalitet u „značajnom“ padu u polovini zemalja na svetu
Getty Images Broj dece koji se rađa globalno je u opadanju, kažu istraživači. U njihovom izveštaju stoji da se u polovini zemalja na svetu rađa...
Italija nudi besplatno zemljište parovima sa troje dece
Vlada Italije planira da stimuliše natalitet tako što će bračnim parovima koji imaju po tri deteta ponuditi besplatno obradivo zemljište. Cilj inicijative je povećanje nataliteta...
Zagor, ‘Koreni’ i natalitet
Dragi Mustafa, Članak Zagor, ‘Koreni’ i natalitet se pojavljuje prvo na Dnevni list Danas....
Zagor, ‘Koreni’ i natalitet
Dragi Mustafa, Članak Zagor, ‘Koreni’ i natalitet se pojavljuje prvo na Dnevni list Danas....