Jula

Srbija prvog jula 2025. godine
Postoji li u srpskom društvu jasna vizija Srbije na ovaj dan? Prepoznajemo li sve trendove i aktere koji utiču na tu našu viziju? Članak Srbija prvog...
Srbija prvog jula 2025. godine
Postoji li u srpskom društvu jasna vizija Srbije na ovaj dan? Prepoznajemo li sve trendove i aktere koji utiču na tu našu viziju? Članak Srbija prvog...
Srbija prvog jula 2025. godine
Postoji li u srpskom društvu jasna vizija Srbije na ovaj dan? Prepoznajemo li sve trendove i aktere koji utiču na tu našu viziju? Članak Srbija prvog...
Pola miliona Srba išlo autobusom na more, do jula potrošeno skoro 600 miliona evra
U Grčkoj i ove godine letovalo oko 700.000 naših turista. Egej beleži pad od pet odsto, a Turska povećanje od 60 odsto SA više od...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...
Nov način finansiranja nauke od 1. jula 2019.
Formiranje Fonda za nauku je izuzetno važna sistemska promena, veliki reformski iskorak. Planirano je da se kompetitivni projektni pozivi finansiraju kroz ovaj fond. Članak Nov način...

Izvor: TopSpeed