Forum

Turistički forum u Solunu okupio privrednike iz AP Vojvodine, Grčke i Republike Srpske
SOLUN - Drugi Turistički forum Grčka-Srbija-Republika Srpska pod nazivom "Otkrijte nove turističke destinacije" održan je u okviru Međunarodnog sajma turizma "Filoksenija" u Solunu. Organizatori su...
Turistički forum u Solunu okupio privrednike iz AP Vojvodine, Grčke i Republike Srpske
SOLUN - Drugi Turistički forum Grčka-Srbija-Republika Srpska pod nazivom "Otkrijte nove turističke destinacije" održan je u okviru Međunarodnog sajma turizma "Filoksenija" u Solunu. Organizatori su...
Forum Svetost materinstva 7. i 8. novembra u Beogradu, Očuvanje i zaštita porodice su najvažniji u borbi protiv bele kuge
Najveći događaj posvećen porodici i deci Forum "Svetost materinstva", koji organizuje Karić fondacija sa najstarijim ruskim Humanitarnim fondom Sveti Andrej Prvozvani, biće održan u Beogradu...
Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama u Novom Sadu
NOVI SAD - U Privrednoj komori Vojvodine, održan je 13-ti međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, gde su prezentovani projekti o uštedi obnovljivih izvora energije,...
Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama u Novom Sadu
NOVI SAD - U Privrednoj komori Vojvodine, održan je 13-ti međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, gde su prezentovani projekti o uštedi obnovljivih izvora energije,...
Počeo Forum 'Energetska digitalna perspektiva Srbije
NOVI SAD - Vlada Srbije, zajedno sa lokalnim samoupravama i Pokrajinskom vladom prethodnih godina učinila je mnogo na unapređenju obnovljivih izvora energije i doprineli da...
Počeo Forum 'Energetska digitalna perspektiva Srbije
NOVI SAD - Vlada Srbije, zajedno sa lokalnim samoupravama i Pokrajinskom vladom prethodnih godina učinila je mnogo na unapređenju obnovljivih izvora energije i doprineli da...
U Ame­rič­kom kut­ku u No­vom Sa­du: Fo­rum za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća
Po­slov­ni fo­rum „Od lo­kal­nog do in­ter­na­ci­o­nal­nog – Una­pre­di kva­li­tet – Po­sta­ni iz­vr­stan!”, na­me­njen sek­to­ru ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća iz do­me­na pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je, bi­će odr­žan da­nas...
Forum beogradskih gimnazija za odlaganje velike mature
Forum beogradskih gimnazija (FBG) saopštio je danas da podržava najavljenu mogućnost odlaganja primene novog koncepta velike (državne) mature i smatra takvu odluku neophodnom.„Od najave uvođenja...
Forum gimnazija traži odlaganje državne mature
BEOGRAD - Forum beogradskih gimnazija (FBG) saopštio je danas da podržava najavljenu mogućnost odlaganja primene novog koncepta velike (državne) mature i smatra takvu odluku neophodnom....