Supervatre

Supervatre prete Evropi
Zbog izuzetno visokih temperatura širom Evrope besne požari, a Evropska unija ih opisuje kao "ozbiljnu i rastuću pretnju". Šumski požari dobijaju na intenzitetu, posebno u...
Supervatre prete Evropi
Zbog izuzetno visokih temperatura širom Evrope besne požari, a Evropska unija ih opisuje kao "ozbiljnu i rastuću pretnju". Šumski požari dobijaju na intenzitetu, posebno u...

Izvor: IT Svet