Sadu

Akcija “Očistimo reke i jezera Srbije” i u Novom Sadu
NOVI SAD - U sklopu velike ekološke akcije “Očistimo reke i jezera Srbije”, u toku je čišćenje Kameničke Ade, popularnog Šodroša. U prethodnih mesec dana,...
Novembar u Novom Sadu mesec japanske kulture
NOVI SAD - Novembar će u Novom Sadu obeležiti dolazak inostranih umetnika, saradnja sa nezavisnom lokalnom scenom, različite vrste umetnosti i to sve iz Japana,...
Strani mediji o Novom Sadu i Evropskoj  prestonici kulture
Nedavno je projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ obeležio tačno tri godine od kada je vojvođanska prestonica zvanično proglašena jednim od kulturnih centara...
Akcija “Očistimo reke i jezera Srbije” i u Novom Sadu
NOVI SAD - U sklopu velike ekološke akcije “Očistimo reke i jezera Srbije”, u toku je čišćenje Kameničke Ade, popularnog Šodroša. U prethodnih mesec dana,...
Neša Bridžis donosi smeh u Dom kulture u Novom Sadu
NOVI SAD - Nenad Danilović A.K.A. Neša Bridžis, jedan od pionira srpke stand up scene donosi nam smeh i raspoloženje u Dom kulture u Novom...
Država traži ponude za kupovinu do 60 stanova za izbeglice u Novom Sadu
NOVI SAD - Republika Srbija spremna je da kupi do 60 stanova na teritoriji Grada Novog Sada za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, koji...
Država traži ponude za kupovinu do 60 stanova za izbeglice u Novom Sadu
NOVI SAD - Republika Srbija spremna je da kupi do 60 stanova na teritoriji Grada Novog Sada za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, koji...
Acid Mothers Temple u Novom Sadu (nagradna igra)
Psihodelični japanski kolektiv Acid Mothers Temple nastupaće večeras, 29. oktobra u novosadskom klubu CK13, a koncertna agencija Rock Svirke i ovoga puta ima nagradnu igru za vas. Acid Mothers...
Novom Sadu i Srbiji Egzit doneo rekordnih 16.4 miliona evra
NOVI SAD: U dosad najboljoj godini za Egzit, zahvaljujući nekoliko ključnih parametara kao što su maksimalna poseta, ali i čak 31% više inostranih posetilaca nego...
U Ame­rič­kom kut­ku u No­vom Sa­du: Fo­rum za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća
Po­slov­ni fo­rum „Od lo­kal­nog do in­ter­na­ci­o­nal­nog – Una­pre­di kva­li­tet – Po­sta­ni iz­vr­stan!”, na­me­njen sek­to­ru ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća iz do­me­na pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je, bi­će odr­žan da­nas...

Izvor: IT Svet