Subvencije

Za subvencije agraru 1,3 milijarde dinara
SUBOTICA - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovom trenutku raspolaže sa 1,3 milijarde dinara koji su namenjeni subvencionisanju kamatnih stopa kod poljoprivrednih kredita...
Za subvencije agraru 1,3 milijarde dinara
SUBOTICA - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovom trenutku raspolaže sa 1,3 milijarde dinara koji su namenjeni subvencionisanju kamatnih stopa kod poljoprivrednih kredita...
Za subvencije poljoprivrednih kredita 1,3 milijarde dinara
SUBOTICA - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovom trenutku raspolaže sa 1,3 milijarde dinara koji su namenjeni subvencionisanju kamatnih stopa kod poljoprivrednih kredita...
Za subvencije poljoprivrednih kredita 1,3 milijarde dinara
SUBOTICA - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovom trenutku raspolaže sa 1,3 milijarde dinara koji su namenjeni subvencionisanju kamatnih stopa kod poljoprivrednih kredita...
Nikolić: Mere subvencije za izvoz u Rusiju nismo ni imali
Premijer Vučić rekao je nedavno da mu je šef Kancelarije EK u Beogradu Oskar Benedikt uručio ed memoar kojim se Vlada Srbije obaveštava da bi...
Nikolić: Mere subvencije za izvoz u Rusiju nismo ni imali
Premijer Vučić rekao je nedavno da mu je šef Kancelarije EK u Beogradu Oskar Benedikt uručio ed memoar kojim se Vlada Srbije obaveštava da bi...
Subvencije za 4.000 nezaposlenih
NOVI SAD - Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje očekuje da će u 2014. godini biti ispunjen plan za zapošljavanje 4.000 nezaposlenih na teritoriji Vojvodine...
Subvencije za 4.000 nezaposlenih
NOVI SAD - Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje očekuje da će u 2014. godini biti ispunjen plan za zapošljavanje 4.000 nezaposlenih na teritoriji Vojvodine...
Sekretarijat: Subvencije za 4.000 nezaposlenih
NOVI SAD - Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje očekuje da će u 2014. godini biti ispunjen plan za zapošljavanje 4.000 nezaposlenih na teritoriji Vojvodine...
Sekretarijat: Subvencije za 4.000 nezaposlenih
NOVI SAD - Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje očekuje da će u 2014. godini biti ispunjen plan za zapošljavanje 4.000 nezaposlenih na teritoriji Vojvodine...