Subvencije

Subvencije samo ko ima do 20 ha
Beograd -- Budžet za poljoprivredu u 2015. godini trebalo bi da iznosi pet odsto državnog budžeta, kao što je bilo i prethodnih godina. To je...
Rebalansom budžeta skresane plate i subvencije
Predlogom o rebalasu gradskog budžeta za 2014. godinu, koji je danas usvojilo Gradsko veće Leskovca, planirani prihodi u gradskoj kasi biće manji za blizu 121...
Subvencije samo za posede do 20 hektara
PEĆINCI - Ministarstvo poljoprivrede za 2015. godinu predložiće promenu kriterijuma za dobijanje subvencija. Predlog resornog ministarstva je da se ubuduće subvencije daju poljoprivrednicima za obrađivanje...
Subvencije samo za posede do 20 hektara
PEĆINCI - Ministarstvo poljoprivrede za 2015. godinu predložiće promenu kriterijuma za dobijanje subvencija. Predlog resornog ministarstva je da se ubuduće subvencije daju poljoprivrednicima za obrađivanje...
Smanjuju se subvencije i uvode nove akcize
– Srbija i Međunarodni monetarni fond su postigli dogovor, čija je suština smanjenje deficita 1,3-1,4 milijardu evra, ili 4,25 odsto BDP-a, za tri godine –...
Poljoprivrednici:Pogrešno smanjivati subvencije
NOVI SAD - Predstavnici udruženja poljoprivrednika, okupljeni u Asocijaciji poljoprivrednika, svesni su ekonomske situacije u kojoj se država nalazi, ali smo sigurni da smanjivanje subvencija...
Poljoprivrednici:Pogrešno smanjivati subvencije
NOVI SAD - Predstavnici udruženja poljoprivrednika, okupljeni u Asocijaciji poljoprivrednika, svesni su ekonomske situacije u kojoj se država nalazi, ali smo sigurni da smanjivanje subvencija...
Poljoprivrednici: Pogrešno je smanjivati subvencije
NOVI SAD - Predstavnici udruženja poljoprivrednika, okupljeni u Asocijaciji poljoprivrednika, svesni su ekonomske situacije u kojoj se država nalazi, ali smo sigurni da smanjivanje subvencija...
Poljoprivrednici: Pogrešno je smanjivati subvencije
NOVI SAD - Predstavnici udruženja poljoprivrednika, okupljeni u Asocijaciji poljoprivrednika, svesni su ekonomske situacije u kojoj se država nalazi, ali smo sigurni da smanjivanje subvencija...
Ministarstvo smanjuje subvencije poljoprivrednicima?
Samo ove godine, država je isplatila oko 11 milijardi dinara, na ime podsticaja u biljnoj proizvodnji - „6.000 dinara po hektaru“. Pomoć samo za 20...