Rebic

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da očekuje da će tokom februara u parlamentu biti usvojene izmene zakona koje predviđaju strože kazne za najteža...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da očekuje da će tokom februara u parlamentu biti usvojene izmene zakona koje predviđaju strože kazne za najteža...
BEOGRAD: Izmene Zakona koje će uslediti u Narodnoj skupštini tokom februara omogućiće i obavezati sudije da poštuju predviđene rokove i da na efikasniji način vode...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno i zahvalio gradjanima koji poštuju propiste i Novu godinu dočekuju "mirno i...