Ranko Poletan

Stanislava Čočorovska - Poletan, čiji je muž Ranko Poletan bio kum Željka Ražnjatovića Arkana, naručila je podmetanje požara u najvećem makedonskom zatvoru Idrizovo u Skoplju,...