Prijave

Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Crna Gora: Prijave za dobrovoljni vojni rok
Ministarstvo odbrane Crne Gore sutra će objaviti oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, a ranije je najavljeno da se oglas raspisuje za 50 mesta, prenela...
Prijave zbog raskopanih ulica u Kragujevcu
Komunalna inspekcija grada Kragujevca izdala je prekršajne naloge protiv firme „Telnet 036” iz Kraljeva, koja je za potrebe Telekoma izvodila radove u centru grada, saznaje...
Prijave zbog raskopanih ulica u Kragujevcu
Komunalna inspekcija grada Kragujevca izdala je prekršajne naloge protiv firme „Telnet 036” iz Kraljeva, koja je za potrebe Telekoma izvodila radove u centru grada, saznaje...
Prijave zbog raskopanih ulica u Kragujevcu
Komunalna inspekcija grada Kragujevca izdala je prekršajne naloge protiv firme „Telnet 036” iz Kraljeva, koja je za potrebe Telekoma izvodila radove u centru grada, saznaje...