Otezan Govor

Kurir apeluje na sve državne institucije da se dečaku kom su se ubili roditelji i koji je od tuge prestao da jede i govori obezbedi...