Osman Djikic

Posle 56 godina: Kofer Imre Nađa vraćen Mađarskoj
Imre Nađ je, nakon sovjetske intervencije oktobra 1956, našao azil u zgradi jugoslovenske ambasade, ali je odveden i na tajnom suđenju za kontrarevoluciju osuđen na...

Izvor: