Osigurano

U Srbiji osigurano svega 15 odsto biljne proizvodnje
NOVI SAD - U Srbiji je osigurano oko 15 odsto biljne proizvodnje i svega 5 odsto stočnog fonda, pokazuju podaci osiguravajućih kuća, što je daleko...
U Srbiji osigurano svega 15 odsto biljne proizvodnje
NOVI SAD - U Srbiji je osigurano oko 15 odsto biljne proizvodnje i svega 5 odsto stočnog fonda, pokazuju podaci osiguravajućih kuća, što je daleko...
U Srbiji osigurano samo pet odsto domaćih životinja
Svega pet odsto domaćih životinja koje se gaje u Srbiji, ima polisu osiguranja. To je dvostruko manje od biljne proizvodnje koja je pokrivena sa 10...
Svega 7 odsto nekretnina u Srbiji osigurano
I pored toga što „crveni meteo alarm“ znači da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, koje mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu, osiguranje pokretne i nepokretne...
BEOGRAD: Osiguranje pokretne i nepokretne imovine u našoj zemlji je i dalje na veoma niskom nivou, a prema podacima osiguravajućih kuća, taj broj iznosi svega...
BEOGRAD - Osiguranje pokretne i nepokretne imovine u našoj zemlji je i dalje na veoma niskom nivou, a prema podacima osiguravajućih kuća, taj broj iznosi...
BEOGRAD - Osiguranje pokretne i nepokretne imovine u našoj zemlji je i dalje na veoma niskom nivou, a prema podacima osiguravajućih kuća, taj broj iznosi...
Šarčević traži podatke koliko je škola u Srbiji osigurano
Ministar prosvete Mladen Šarčević naložio je školskim upravama da mu dostave podatke koliko je škola u Srbiji osigurano i kolika je bila šteta u proteklom...
Beograd -- Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da su toplane spremne za predstojeću zimsku sezonu, da ima dovoljno energenata i da je grejanje...
BEOGRAD - Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, osigurala je za 11 godina, koliko postoji, više od 1,6 milijardi evra prometa u više od 70...