Melanija

Tramp: Melanija T. je nova Džeki O.
Američki predsednik Donald Tramp smatra da je njegova supruga Melanija Tramp ikona stila, kakva je bila nekadašnja prva dama Žaklin Kenedi Onazis Američki predsednik Donald...
VAŠINGTON: Američka prva dama Melanija Tramp predstavila je danas božićni dekor Bele kuće, koji je sama dizajnirala, a na temu "američkog blaga". Bela kuća navodi...
VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija dobili su zvaničnu božićnu jelku za Belu kuću.Predsednik i prva dama SAD primili su jelku,...
Me­la­ni­ja Tramp ni­je do­zvo­li­la Mi­ri Ri­kar­del splet­ka­re­nje u Be­loj ku­ći, ne­do­lič­no po­na­ša­nje pre­ma pod­re­đe­ni­ma i oda­va­nje in­for­ma­ci­ja iz Be­le ku­će me­di­ji­ma Novinar i vojni komentator...
Melanija protiv Mire
Neki bi rekli da je Slovenka oterala Hrvaticu sa mesta zamenice savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa. Teoretski gledano iz balkanskog ugla to...
Melanija protiv Mire
Ne­ki bi re­kli da je Slo­ven­ka ote­ra­la Hr­va­ti­cu sa me­sta za­me­ni­ce sa­vet­ni­ka za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa. Te­o­ret­ski gle­da­no iz bal­kan­skog ugla to...
ReutersMira Rikardel (desno) na nedavnom prijemu u društvu Donalda Trampa Prva dama SAD traži da jedna od vodećih ličnosti u Trampovom Savetu za nacionalnu bezbednost...
ReutersMira Rikardel (desno) na nedavnom prijemu u društvu Donalda Trampa Prva dama SAD traži da jedna od vodećih ličnosti u Trampovom Savetu za nacionalnu bezbednost...
ReutersMira Rikardel (desno) na nedavnom prijemu u društvu Donalda Trampa Prva dama SAD traži da jedna od vodećih ličnosti u Trampovom Savetu za nacionalnu bezbednost...
Prva dama SAD Melanija Tramp zatražila je da Bela kuća prekine saradnju sa zamenicom savetnika za nacionalnu bezbednost Mirom Rikardel, izjavila je danas portparolka kancelarije...