Kasniti

Radulović: Autoput će kasniti zbog ekologije
Tretman otpadnih voda i očuvanje kvaliteta vode najskuplji su djelovi Poglavlja 27. koje se tiče životne sredine, a koje bi trebalo da bude otvoreno do...
Radulović: Autoput će kasniti zbog ekologije
Tretman otpadnih voda i očuvanje kvaliteta vode najskuplji su djelovi Poglavlja 27. koje se tiče životne sredine, a koje bi trebalo da bude otvoreno do...
Izgradnja će kasniti, kvalitet prioritet
Prioritetna dionica auto-puta Bar-Boljare neće biti završena u predviđenom roku, a radovi će vjerovatno kasniti godinu, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao MANS....
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao da su prve isplate počele danas, pet dana pre vremena Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i...
JAGODINA – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da naknade za porodiljsko bolovanje više neće kasniti.„Iako smo predvideli...
Isplate naknada za porodiljsko odsustvo neće kasniti, a u skladu sa novim zakonom sredstva će biti isplaćivana između 20. i 25. u mesecu, za prethodni...
BEOGRAD - Isplate naknada za porodiljsko odsustvo neće kasniti, a u skladu sa novim zakonom sredstva će biti isplaćivana između 20. i 25. u mesecu,...
Isplate naknada za porodiljsko odsustvo neće kasniti, a u skladu sa novim zakonom sredstva će biti isplaćivana između 20. i 25. u mesecu, za prethodni...
BEOGRAD - Isplate naknada za porodiljsko odsustvo neće kasniti, a u skladu sa novim zakonom sredstva će biti isplaćivana između 20. i 25. u mesecu,...
"Srbija Voz" saopštio je da će zbog radova na sanaciji Hanskog tunela između Džepa i Mominog kamena međunarodni voz iz Soluna za Beograd kasniti oko...