Banatsko

Zaječar, Banatsko Novo Selo i Omoljica u ritmu Igara
Na Sportskim igrama mladih nema predaha. Foto: SIM/Slobodan Đurić ...
Karavan Sportskih igara mladih svratio i u Banatsko Novo Selo
BANATSKO NOVO SELO - Deca iz Banatskog Novog Sela ovog vikenda su s radošću dočekala karavan Sportskih igara mladih koji putuje kroz tri bivše jugoslovenske...
DE­BE­LjA­ČA: Na kon­cer­tu „Ba­nat­ska raz­gled­ni­ca“ čla­no­vi Dru­štva za ne­go­va­nje tra­di­ci­ja „Ba­nat­sko ko­lo“ iz De­be­lja­če, naj­mla­đi fol­klor­ci, pri­ka­za­li su na­u­če­no u okvi­ru pro­jek­ta „Oču­va­nje tra­di­ci­ja Sr­ba...
KIKINDA: Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu, projekat je skraćenog naziva HERA, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija koji sprovode Grad...
BANATSKO KARAĐORĐEVO - Više gradova u Srbiji večeras je pogodilo snažno nevreme praćeno kišom a negde je bilo i grada, prenose beogradski mediji. Kiša i...
BANATSKO KARAĐORĐEVO - Više gradova u Srbiji večeras je pogodilo snažno nevreme praćeno kišom a negde je bilo i grada, prenose beogradski mediji. Kiša i...
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” samo prošle godine uložilo je pet miliona evra u poboljšanje vodosnabdevanja i priključenje pojedinih sela na centralni gradski sistem....
Banatsko Karađorđevo želi da zadrži mlade na selu
Banatsko Karađorđevo spada među najmlađa naselja u Srbiji, sagradili su ga dobrovoljci nakon Prvog svetskog rata. Selo poslednjih godina doživljava sudbinu svih banatskih naselja, ali...
BANATSKO KARAĐORĐEVO: Stado od stotinu koza, mini mlekara pri porodičnom gazdinstvu u Banatskom Karađorđevu, vredna porodica Ćuk i - eto kozjeg sira koji se za...
„Čitači” brzine na samom ulasku u selo teraju vozača koji juri i do 120 kilometara na čas da skine nogu sa gasa i „uđe” u...