Sve tajne Istanbula i kako su džamije dobile ime

Sve tajne Istanbula i kako su džamije dobile ime
Prvo jutro u Istanbulu u kojem svesno doživljavam grad, i već je jasno: on je veće čudo i od pesama koje su mu spevali. Uveren sam da na jednom od sedam bregova svetli ono kuransko maslinovo drvo, ni istočno ni zapadno.

Izvor: Dzungla