Da li roboti mogu biti direktori?

Počevši od fabričkih pogona pa nadalje, automatizovana, robotska budućnost je pred nama, a neki veruju da nikakva radna snaga u industriji neće biti sigurna od ovog talasa automatizacije jer roboti i programiranje jednostavno postaju brži, pametniji i jeftiniji.

Jedna studija predviđa da bi automatizacija mogla da utiče na 60% biznisa do 2022. i ugrozi radna mesta u tom procesu. Verije se da su čak i izvršni rukovodioci u opasnosti da se potpuno eliminišu automatizacijom.U jednom izveštaju McKinsey-a, odlučujući faktor u pogledu toga da li posao može da se zameni, bila je vrsta posla, a ne klasifikacija posla. Grafikon pokazje veze između vrsta obaveza koje se odnose na pos...
Pročitajte čitavu vest na Vesti online
Povezane vesti

Izvor: IS