“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.-проширење радио базне станице “Александра I Карађорђевића”

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.-проширење радио базне станице “Александра I Карађорђевића”
Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базна станице за мобилну телефонију – проширење радио базне станице мобилне телефоније "КГУ75, КГЛ75, КГО75 Александра I Карађорђевића", у Крагујевцу, на кп.бр. 2697 КО Крагујевац 3, улица Александра Карађорђевића бр. 51, на територији града Крагујевца. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XVIII-501-389/19 од 28.08.2019. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта: 1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Беог ...
Pročitajte čitavu vest na Kragujevac.rs
Povezane vesti