Јавни конкурс за начелника Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне сред...

Јавни конкурс за начелника Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне сред...
Градско веће, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' брoj 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др.закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' брoj 95/16), члана 27. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст и 12 ...
Pročitajte čitavu vest na Kragujevac.rs
Povezane vesti